Για το σοσιαλισμό και στον 21ο αιώνα!

For the socialism in the 21st Century too!

Και πάλι για το ασφαλιστικό.

Ορισμένοι συνάδελφοι μου είπαν ότι το επιτόκιο 8%, με το οποίο υπολογίζω τις αποδόσεις των ασφαλιστικών εισφορών, είναι υπερβολικό για τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Νομίζω ότι το 8% είναι η εύλογη απόδοση μιας επένδυσης χωρίς ρίσκο.

Παρόλα αυτά κατωτέρω παραθέτω πίνακες με υπολογισμό της απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών με 6% και 5% και εξάμηνο ανατοκισμό. Επισημαίνω ότι το 5% και 6% είναι χαμηλό ακόμη και στα πλαίσια χορηγήσεων των στεγαστικών δανείων. Σήμερα που το εξαμηνιαίο euribor είναι 4,792% η απόδοση 5% είναι εξωπραγματική ως ιδιαίτερα χαμηλή για κεφάλαια της τάξης των δεκάδων εκατομμυρίων Ευρώ, που διαθέτουν τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο πίνακας υπολογισμού είναι κουραστικός και παρατίθεται μόνο για τεκμηρίωση. Το αποτέλεσμά του είναι το εξής:

Α) Για τους παλιούς ασφαλισμένους (προ του ’93) η απόδοση της αποταμίευσης με 6% ανέρχεται στα 223.431,05 Ευρώ, αποδίδοντας σύνταξη 1.200 Ευρώ για 15,5 έτη (δηλαδή μέχρι τα 80,5) και για τους νέους (μετά το ’93)  για 14,7 έτη (δηλαδή μέχρι τα 79,5).

Β) Με  απόδοση 5% η αποταμίευση ανέρχεται στα 175.980,62 Ευρώ για τους παλιούς και 167.408,85 Ευρώ για τους νέους, αποδίδοντας σύνταξη για 12,2 και 11,6 έτη αντίστοιχα.

Ο υπολογισμός της απόδοσης έχει γίνει με τον εξής τύπο: Συνέχεια

21/12/2007 Posted by | Πολιτική, βεβαίως! | Σχολιάστε