Για το σοσιαλισμό και στον 21ο αιώνα!

For the socialism in the 21st Century too!

Και πάλι για το ασφαλιστικό.

Ορισμένοι συνάδελφοι μου είπαν ότι το επιτόκιο 8%, με το οποίο υπολογίζω τις αποδόσεις των ασφαλιστικών εισφορών, είναι υπερβολικό για τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Νομίζω ότι το 8% είναι η εύλογη απόδοση μιας επένδυσης χωρίς ρίσκο.

Παρόλα αυτά κατωτέρω παραθέτω πίνακες με υπολογισμό της απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών με 6% και 5% και εξάμηνο ανατοκισμό. Επισημαίνω ότι το 5% και 6% είναι χαμηλό ακόμη και στα πλαίσια χορηγήσεων των στεγαστικών δανείων. Σήμερα που το εξαμηνιαίο euribor είναι 4,792% η απόδοση 5% είναι εξωπραγματική ως ιδιαίτερα χαμηλή για κεφάλαια της τάξης των δεκάδων εκατομμυρίων Ευρώ, που διαθέτουν τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο πίνακας υπολογισμού είναι κουραστικός και παρατίθεται μόνο για τεκμηρίωση. Το αποτέλεσμά του είναι το εξής:

Α) Για τους παλιούς ασφαλισμένους (προ του ’93) η απόδοση της αποταμίευσης με 6% ανέρχεται στα 223.431,05 Ευρώ, αποδίδοντας σύνταξη 1.200 Ευρώ για 15,5 έτη (δηλαδή μέχρι τα 80,5) και για τους νέους (μετά το ’93)  για 14,7 έτη (δηλαδή μέχρι τα 79,5).

Β) Με  απόδοση 5% η αποταμίευση ανέρχεται στα 175.980,62 Ευρώ για τους παλιούς και 167.408,85 Ευρώ για τους νέους, αποδίδοντας σύνταξη για 12,2 και 11,6 έτη αντίστοιχα.

Ο υπολογισμός της απόδοσης έχει γίνει με τον εξής τύπο:

1ο εξάμηνο: 0

2ο εξάμηνο: καταβολή ετήσιας δόσης

3ο εξάμηνο υπολογισμός τόκου εξαμήνου (το ήμισυ του ετησίου) και κεφαλαιοποίησή του.

4ο εξάμηνο (2ο έτος) υπολογισμός τόκου του κεφαλαίου που προέκυψε από το 3ο εξάμηνο και καταβολή ετήσιας δόσης.

5ο εξάμηνο όπως το 3ο, κ.ο.κ.

Με δυο λόγια, τα χρήματα που δίνουμε για τη σύνταξη επαρκούν πλήρως για τη συνταξιοδότησή μας και η σύνταξη των 1.200 Ευρώ επαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μέσου όρους ζωής, κι όλα αυτά χωρίς να υπολογίζεται η κρατική υποχρέωση, βάσει του νόμου Ρέππα, για καταβολή στα ταμεία του 1% του ΑΕΠ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο Excel για να διαπιστώσετε τη μαθηματική αλληλουχία του τύπου. Αν νομίζετε ότι ο τύπος είναι εσφαλμένος, στείλτε μου μήνυμα.

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος της ληστείας που γίνεται στους εργαζόμενους του ΙΚΑ, που καταβάλλουν, στην ελάχιστη κλάση, 320 Ευρώ το μήνα (μαζί με τον κλάδο υγείας).

Πίνακες απόδοσης αποταμίευσης.

Μόνο για όσους έχουν υπομονή!

Υπολογισμός με 6% ετησίως και ανατοκισμό ανά 6μηνο
Έτη _____ Παλιοί _____ Τόκος _________ Νέοι _____ Τόκος
ασφά-____ ασφαλι-_____ εξαμή ________ ασφαλι-____ εξαμή-
λισης ___ σμένοι ______ νου _________ σμένοι _____ νου
0,5 __________0,00______0,00____________0,00
1___________838,56_____20,96___________792,00______19,80
1,5_________863,72_____21,59___________815,76______20,39
2_________1.728,19_____43,20_________1.678,79______41,97
2,5_______1.780,03_____44,50_________1.729,16______43,23
3_________2.671,99_____66,80_________2.619,59______65,49
3,5_______2.752,15_____68,80_________2.698,18______67,45
4_________3.673,28_____91,83_________3.617,68______90,44
4,5_______3.783,48_____94,59_________3.726,21______93,16
5_________4.735,54____118,39_________4.676,56_____116,91
5,5_______4.877,61____121,94_________4.816,86_____120,42
6_________6.700,94____167,52_________6.545,24_____163,63
6,5_______6.901,96____172,55_________6.741,60_____168,54
7_________8.786,02____219,65_________8.527,73_____213,19
7,5_______9.049,60____226,24_________8.783,56_____219,59
8________10.998,09____274,95________10.630,95_____265,77
8,5______11.328,04____283,20________10.949,88_____273,75
9________13.344,88____333,62________12.862,25_____321,56
9,5______13.745,22____343,63________13.248,12_____331,20
10_______15.834,58____395,86________15.229,44_____380,74
10,5_____16.309,62____407,74________15.686,33_____392,16
11_______18.475,91____461,90________17.740,80_____443,52
11,5_____19.030,18____475,75________18.273,02_____456,83
12_______21.278,09____531,95________20.405,09_____510,13
12,5_____21.916,43____547,91________21.017,24_____525,43
13_______24.250,92____606,27________23.231,64_____580,79
13,5_____24.978,45____624,46________23.928,59_____598,21
14_______27.404,80____685,12________26.230,33_____655,76
14,5_____28.226,95____705,67________27.017,24_____675,43
15_______30.750,76____768,77________29.411,64_____735,29
15,5_____31.673,28____791,83________30.293,98_____757,35
16_______34.300,48____857,51________32.786,68_____819,67
16,5_____35.329,49____883,24________33.770,28_____844,26
17_______38.066,38____951,66________36.367,27_____909,18
17,5_____39.208,37____980,21________37.458,29_____936,46
18_______42.061,62____841,23________40.165,92___1.004,15
18,5_____43.323,47____866,47________41.370,90___1.034,27
19_______46.300,17____926,00________44.195,90___1.104,90
19,5_____47.689,18____953,78________45.521,78___1.138,04
20_______50.796,85__1.015,94________48.471,32___1.211,78
20,5_____52.320,76__1.046,42________49.925,45___1.248,14
21_______55.567,38__1.111,35________53.007,10___1.325,18
21,5_____57.234,40__1.144,69________54.597,31___1.364,93
22_______60.628,44__1.212,57________57.819,11___1.445,48
22,5_____62.447,29__1.248,95________59.553,68___1.488,84
23_______65.997,71__1.319,95________62.924,17___1.573,10
23,5_____67.977,64__1.359,55________64.811,90___1.620,30
24_______71.693,97__1.433,88________68.340,14___1.708,50
24,5_____73.844,79__1.476,90________70.390,34___1.759,76
25_______77.737,13__1.554,74________74.085,93___1.852,15
25,5_____80.069,24__1.601,38________76.308,51___1.907,71
26_______84.148,32__1.682,97________80.181,64___2.004,54
26,5_____86.672,77__1.733,46________82.587,09___2.064,68
27_______90.949,95__1.819,00________86.648,59___2.166,21
27,5_____93.678,45__1.873,57________89.248,04___2.231,20
28_______98.165,81__1.963,32________93.509,37___2.337,73
28,5____101.110,78__2.022,22________96.314,65___2.407,87
29______105.821,10__2.116,42_______100.787,97___2.519,70
29,5____108.995,74__2.179,91_______103.811,61___2.595,29
30______113.942,61__2.278,85_______108.509,83___2.712,75
30,5____117.360,89__2.347,22_______111.765,13___2.794,13
31______122.558,71__2.451,17_______116.701,96___2.917,55
31,5____126.235,47__2.524,71_______120.203,02___3.005,08
32______131.699,54__2.633,99_______125.392,99___3.134,82
32,5____135.650,53__2.713,01_______129.154,78___3.228,87
33______141.397,04__2.827,94_______134.613,30___3.365,33
33,5____145.638,95__2.912,78_______138.651,70___3.466,29
34______151.685,12__3.033,70_______144.395,13___3.609,88
34,5____156.235,67__3.124,71_______148.726,99___3.718,17
35______162.599,74__3.251,99_______154.772,68___3.869,32
35,5____167.477,74__3.349,55_______159.415,86___3.985,40
36______174.179,07__3.483,58_______165.782,21___4.144,56
36,5____179.404,44__3.588,09_______170.755,68___4.268,89
37______186.463,57__3.729,27_______177.462,23___4.436,56
37,5____192.057,48__3.841,15_______182.786,10___4.569,65
38______199.496,21__3.989,92_______189.853,56___4.746,34
38,5____205.481,09__4.109,62_______195.549,17___4.888,73
39______213.322,53__4.266,45_______202.999,52___5.074,99
39,5____219.722,20__5.493,06_______209.089,51___5.227,24
40______227.990,87_________________217.039,19

-4.559,82 _____Μείον έξοδα διαχείρισης 2% _____-4.340,78
223.431,05 _____________Υπόλοιπο _____________212.698,41
186,19 ___________Μήνες σύνταξης 1200 Ευρώ _______177,25
15,52 _____________Έτη σύνταξης 1200 Ευρώ _________14,77

Υπολογισμός με 5% ετησίως και ανατοκισμό ανά 6μηνο
Έτη _____ Παλιοί ____ Τόκος _________ Νέοι _____ Τόκος
ασφά-____ ασφαλι-____ εξαμή ________ ασφαλι-____ εξαμή-
λισης ___ σμένοι _____ νου _________ σμένοι _____ νου
0,5__________0,00______0,00_____________0,00
1__________838,56_____20,96___________792,00______19,80
1,5________859,52_____21,49___________811,80______20,30
2________1.719,57_____42,99_________1.670,66______41,77
2,5______1.762,56_____44,06_________1.712,42______42,81
3________2.645,19_____66,13_________2.593,79______64,84
3,5______2.711,32_____67,78_________2.658,64______66,47
4________3.617,66_____90,44_________3.563,66______89,09
4,5______3.708,10_____92,70_________3.652,75______91,32
5________4.639,36____115,98_________4.582,63_____114,57
5,5______4.755,35____118,88_________4.697,20_____117,43
6________6.551,23____163,78_________6.398,51_____159,96
6,5______6.715,01____167,88_________6.558,47_____163,96
7________8.559,89____214,00_________8.306,31_____207,66
7,5______8.773,88____219,35_________8.513,97_____212,85
8_______10.670,23____266,76________10.310,70_____257,77
8,5_____10.936,99____273,42________10.568,47_____264,21
9_______12.887,41____322,19________12.416,56_____310,41
9,5_____13.209,60____330,24________12.726,97_____318,17
10______15.216,84____380,42________14.629,03_____365,73
10,5____15.597,26____389,93________14.994,75_____374,87
11______17.664,19____441,60________16.953,50_____423,84
11,5____18.105,79____452,64________17.377,34_____434,43
12______20.235,44____505,89________19.395,65_____484,89
12,5____20.741,32____518,53________19.880,54_____497,01
13______22.936,86____573,42________21.961,44_____549,04
13,5____23.510,28____587,76________22.510,47_____562,76
14______25.775,03____644,38________24.657,12_____616,43
14,5____26.419,41____660,49________25.273,54_____631,84
15______28.756,90____718,92________27.489,26_____687,23
15,5____29.475,82____736,90________28.176,49_____704,41
16______31.889,71____797,24________30.464,79_____761,62
16,5____32.686,96____817,17________31.226,41_____780,66
17______35.181,13____879,53________33.590,95_____839,77
17,5____36.060,66____901,52________34.430,72_____860,77
18______38.639,17____772,78________36.875,37_____921,88
18,5____39.605,15____792,10________37.797,25_____944,93
19______42.272,28____845,45________40.326,06___1.008,15
19,5____43.329,09____866,58________41.334,22___1.033,36
20______46.089,32____921,79________43.951,45___1.098,79
20,5____47.241,55____944,83________45.050,24___1.126,26
21______50.099,59__1.001,99________47.760,37___1.194,01
21,5____51.352,08__1.027,04________48.954,38___1.223,86
22______54.312,88__1.086,26________51.762,12___1.294,05
22,5____55.670,70__1.113,41________53.056,18___1.326,40
23______58.739,47__1.174,79________55.966,46___1.399,16
23,5____60.207,96__1.204,16________57.365,62___1.434,14
24______63.390,16__1.267,80________60.383,64___1.509,59
24,5____64.974,91__1.299,50________61.893,23___1.547,33
25______68.276,28__1.365,53________65.024,44___1.625,61
25,5____69.983,19__1.399,66________66.650,05___1.666,25
26______73.409,77__1.468,20________69.900,19___1.747,50
26,5____75.245,01__1.504,90________71.647,69___1.791,19
27______78.803,14__1.576,06________75.022,76___1.875,57
27,5____80.773,22__1.615,46________76.898,33___1.922,46
28______84.469,55__1.689,39________80.404,67___2.010,12
28,5____86.581,29__1.731,63________82.414,79___2.060,37
29______90.422,82__1.808,46________86.059,04___2.151,48
29,5____92.683,39__1.853,67________88.210,51___2.205,26
30______96.677,47__1.933,55________91.999,66___2.299,99
30,5____99.094,41__1.981,89________94.299,65___2.357,49
31_____103.248,77__2.064,98________98.241,02___2.456,03
31,5___105.829,99__2.116,60_______100.697,04___2.517,43
32_____110.152,74__2.203,05_______104.798,35___2.619,96
32,5___112.906,56__2.258,13_______107.418,31___2.685,46
33_____117.406,22__2.348,12_______111.687,65___2.792,19
33,5___120.341,38__2.406,83_______114.479,84___2.862,00
34_____125.026,91__2.500,54_______118.925,71___2.973,14
34,5___128.152,59__2.563,05_______121.898,86___3.047,47
35_____133.033,40__2.660,67_______126.530,21___3.163,26
35,5___136.359,24__2.727,18_______129.693,46___3.242,34
36_____141.445,22__2.828,90_______134.519,68___3.362,99
36,5___144.981,35__2.899,63_______137.882,67___3.447,07
37_____150.282,88__3.005,66_______142.913,62___3.572,84
37,5___154.039,95__3.080,80_______146.486,46___3.662,16
38_____159.567,95__3.191,36_______151.732,50___3.793,31
38,5___163.557,15__3.271,14_______155.525,81___3.888,15
39_____169.323,08__3.386,46_______160.997,84___4.024,95
39,5___173.556,16__4.338,90_______165.022,78___4.125,57
40_____179.572,06_________________170.825,35
-3.591,44 _____Μείον έξοδα διαχείρισης 2% _____-3.416,51
175.980,62 _____________Υπόλοιπο _____________167.408,85
146,65 ___________Μήνες σύνταξης 1200 Ευρώ _______139,51
12,22 _____________Έτη σύνταξης 1200 Ευρώ ________11,63

Σημείωση:
Οι ασφαλιστικές εισφορές, που την πρώτη πενταετία ανέρχονται σε 838,56 & 792,00 Ευρώ για παλιούς και νέους ασφαλισμένους, αυξάνονται μετά την πενταετία σε 1677,00 & 1583,88 Ευρώ αντίστοιχα.

21/12/2007 - Posted by | Πολιτική, βεβαίως!

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: