Για το σοσιαλισμό και στον 21ο αιώνα!

For the socialism in the 21st Century too!

Γιώργο, χάσαμε …

… καθώς είχε πει ο Αρσένης όταν διεκδικούσε την πρωθυπουργία.
Τουλάχιστον προσπαθήσαμε. Δεν πέσαμε αμαχητί. Δεν υποταχτήκαμε στη μοίρα μας. Προσωπικά θα συνεχίσω την προσπάθεια και θα εξετάσω άμεσα τη δυνατότητα παραδεκτής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθόσον στην προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν υπάρχει ανώτερος βαθμός δικαιοδοσίας.
Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων είναι μέχρι την 31-10-08 (παρατάθηκε για ένα μήνα).
Επισυνάπτω την απόφαση και το σημείωμα του Κτηματολογίου*, ώστε να αποκτήσετε για την πορεία της υπόθεσης όσο πιο ολοκληρωμένη άποψη είναι δυνατό,  επί της οποίας θα κάνω σχόλια μετά το Σαββατοκύριακο μια και πιεζομαι λιγάκι με τρέχουσες υποθέσεις και δεν μπορώ να τη μελετήσω εμπεριστατωμένα. Πάντως περιμένω και τα δικά σας σχόλια για την απόφαση.
Επισυνάπτω και ειδικό (πονηρό) έντυπο του κτηματολογίου που μπορεί να συμπληρωθεί στον υπολογιστή, και φυσικά να διορθωθούν και τα λάθη που τυχόν θα κάνετε κατά τη συμπλήρωση.
Ευχαριστώ θερμά σε όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια.
Ευελπιστώ να γίνει ακόμη μαζικότερη. Πρέπει να γίνει ακόμη μαζικότερη. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι «φωνή Λαού, οργή Θεού».

Οι συνάδελφοι νομικοί καλούνται να βελτιώσουν την αίτηση ή και να προωθήσουν τη σύνταξη αγωγής με βάση τα δεδομένα που διαλαμβάνει η απόφαση. Ιδιαίτερα πρέπει να γίνει επεξεργασία στο θέμα της δικαιοδοσίας, μια και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει αποφατική σύγκρουση αρμοδιοτήτων.

Συνέχεια

04/09/2008 Posted by | Πολιτική, βεβαίως! | 1 σχόλιο