Για το σοσιαλισμό και στον 21ο αιώνα!

For the socialism in the 21st Century too!

Καταστρατήγηση αργίας 3 Ιεραρχών

Καταστρατηγήθηκε σήμερα η αργία των 3 Ιεραρχών με επίκληση υποτιθέμενης εγκυκλίου απροσδιόριστης υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, που κινείται μεταξύ Δ/ντή Β΄βάθμιας και Υπουργείου Παιδείας, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 1157/81, άρθρο 1, παράγραφος 11, περίπτωση α΄).

Καθηγητές, τουλάχιστον του 4ου Λυκείου Αλεξ/πολης, υποχρεώθηκαν να προσέλθουν στο Λύκειο και εν συνεχεία να παρακολουθήσουν εκκλησιασμό βάσει αυτής της εικαζόμενης εγκυκλίου, με την οποία θεωρείται ότι η μέρα των 3 Ιεραρχών δεν είναι αργία των εκπαιδευτικών αλλά σχολική γιορτή! Συνέχεια

30/01/2009 Posted by | Πολιτική, βεβαίως! | 2 Σχόλια