Για το σοσιαλισμό και στον 21ο αιώνα!

For the socialism in the 21st Century too!

Κρίση χρέους;

Αρέσκονται οι οικονομολόγοι της επιχειρηματικότητας να ονοματίζουν την κρίση του ελληνικού καπιταλισμού ως κρίση χρέους, παραβλέποντας προκλητικά την παγκόσμια έκτασή της. Και γίνονται πιστευτοί, αφού το χρέος είναι η εξωτερική μορφή της κρίσης. Η κρίση χρέους μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Σε μας πήρε τη μορφή κρίσης χρέους λόγω υπερτροφισμού του δημοσίου, στην Ιρλανδία λόγω υπερδανεισμού των τραπεζών (λες κι εδώ δεν δώσαμε 75 δις στις τράπεζες ως ρευστό και εγγυήσεις από το 2008), στις ΗΠΑ λόγω υπερδανεισμού των νοικοκυριών, στην Ισπανία που αναμένεται να ξεσπάσει ως κρίση υπερδανεισμού δημόσιου και ιδιωτικού χρέους.
Φαινομενικά, δηλαδή κατά την αστική αντίληψη, οι κρίσεις του καπιταλισμού ήταν πάντα κρίσεις χρέους, είτε ιδιωτικού είτε δημόσιου. Δείτε τι έγινε το ’29. Οι επιχειρηματίες δεν μπορούσαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Χρέος δηλαδή κι εκεί.

Η πραγματική αιτία της κρίσης, όμως, είναι η υπερπαραγωγή. Η υπερπαραγωγή αποτελεί υποκειμενική σχέση με την αγορά και δεν κρίνεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας Συνέχεια

17/12/2010 Posted by | Πολιτική, βεβαίως! | Σχολιάστε