Για το σοσιαλισμό και στον 21ο αιώνα!

For the socialism in the 21st Century too!

Ψηφίστηκε το Μνημόνιο2

Ξενοφώντος Ελληνικά (για την κατεδάφιση των Μακρών Τειχών μετά την ήττα της Αθήνας στον Πελοποννησιακό πόλεμο):

[2.2.23] μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ’ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.

Έτσι ακριβώς χαίρονταν πριν από λίγο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (ως άλλες αυλητρίδες) με το Γιωργάκη παρέα ύστερα από την ψήφιση του Μνημονίου2, θεωρώντας ότι έσωσαν την Ελλάδα, ενώ συνέβη ακριβώς το αντίθετο: οδηγούν τη Χώρα και το Λαό στην απόλυτη καταστροφή.

29/06/2011 Posted by | Πολιτική, βεβαίως! | 8 Σχόλια