Για το σοσιαλισμό και στον 21ο αιώνα!

For the socialism in the 21st Century too!

Τιμή και αποτίμηση αγαθών στο σοσιαλισμό

Επειδή στο σοσιαλισμό θα συνεχίσει να δρα ο νόμος της αξίας, παρά το γεγονός ότι ο στόχος θα είναι η κατά το ταχύτερο δυνατό απονέκρωση και εν τέλει κατάργηση του νόμου αυτού,το κόστος, η αξία και η τιμή των αγαθών θα υπολογίζονται προφανώς με βάση το χρόνο εργασίας. Το κόστος, η αξία και η τιμή προφανώς θα συμπίπτουν αφού στη διαμόρφωσή τους θα υπολογίζονται όλες οι δαπάνες παραγωγής και διανομής μέχρι την κατανάλωση, καθώς και το συνολικό κοινωνικό κόστος (= δαπάνη χρόνου εργασίας) δημιουργίας των υποδομών που θα πρέπει να επιμερίζεται ανάλογα σε όλη την παραγωγή και σύμφωνα με τη συμμετοχή της κάθε υποδομής σε κάθε συγκεκριμένο παραγωγικό στάδιο. Φυσικά σ’ ένα τέτοιο σύστημα διανομής αγαθών η έννοια του χρήματος ως εμπορευματικού μέσου ανταλλαγής ανατρέπεται και αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε «χρήμα», όποια μορφή κι αν έχει, είτε αυτή του χαρτονομίσματος είτε ηλεκτρονική, έχει διανεμητικό και όχι ανταλλακτικό – εμπορευματικό χαρακτήρα. Συνέχεια

31/08/2011 Posted by | Πολιτική, βεβαίως! | 1 σχόλιο