Για το σοσιαλισμό και στον 21ο αιώνα!

For the socialism in the 21st Century too!

Έξω απ’ το Ευρώ (πριν μας διώξουν με τους όρους τους)

Η Ελλάδα είτε ως καπιταλιστική, που είναι τώρα, είτε ως σοσιαλιστική, που θα την κάνουμε αύριο, πρέπει να βγει απ το Ευρώ και ν’ αποκτήσει αυτοτέλεια νομισματικής πολιτικής. Φυσικά αν συνεχίσει να είναι αποδιαρθρωμένη η παραγωγική βάση, η νέα δραχή δεν θ’ αξίζει τίποτε.
Οι ευρωπαίοι εταίροι της ελληνικής επιχειρηματικής τάξης επιδιώκουν το πιο καταστροφικό σενάριο που θα μπορούσε να διανοηθεί οικονομικός εγκέφαλος, εννοώ καταστροφικό σενάριο για τον εργαζόμενο φτωχό λαό αυτής της Χώρας, να δημιουργήσουν Ευρώ2 για τις χρεοκοπημένες Χώρες και να ελέγχει πάλι η ΕΚΤ την έκδοση του Ευρώ αυτού. Δηλαδή, εμ κλαμένοι, εμ δαρμένοι. Συνέχεια

09/09/2011 Posted by | Πολιτική, βεβαίως! | 5 Σχόλια