Για το σοσιαλισμό και στον 21ο αιώνα!

For the socialism in the 21st Century too!

Τόσο δύσκολο είναι να συμφωνήσουμε;

1. Ακύρωση των Μνημονίων
2. Μονομερής διαγραφή – μη αναγνώριση δημοσίου χρέους
3. Εθνικοποίηση όλων των επιχειρήσεων άνω των 50 εργαζομένων με εργατικό έλεγχο (θα ολοκληρωθεί με δημιουργία σώματος για συντονισμό παραγωγής εθνικοποιημένων επιχειρήσεων από τους εργαζόμενούς τους και ενδεχομένως και από καταναλωτικές οργανώσεις)
4. Σχέδιο αποδέσμευσης από ΕΕ-ΟΝΕ σε περίπτωση σύγκρουσης του εθνικοποιημένου τραπεζικού συστήματος με την ΕΚΤ (μη κοροϊδευόμαστε: η σύγκρουση είναι βέβαιη, η ΕΚΤ θα κόψει τις πιστώσεις). Συνέχεια

29/03/2012 Posted by | Πολιτική, βεβαίως! | 3 Σχόλια