Για το σοσιαλισμό και στον 21ο αιώνα!

For the socialism in the 21st Century too!

Συνοπτικά αποτελέσματα του εθνικισμού στην Ελλάδα

Κάθε φορά που στην Ελλάδα φούντωνε ο εθνικισμός, χανόταν είτε τμήμα της Χώρας είτε μέρος της Εθνικής Ανεξαρτησίας.

Α. 20 χρόνια μετά την Ανεξαρτησία: Επεισόδιο Πατσίφικο (αντισημιτισμός): Ναυτικός αποκλεισμός της Αθήνας για ένα τρίμηνο. Εξαναγκασμός σε εξωπραγματική αποζημίωση.
Β. 50 χρόνια μετά: Πόλεμος του 1897 με απώλεια της Βόρειας Θεσσαλίας και επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Πρώτη απώλεια της ανεξαρτησίας με διεθνή Σύμβαση. Συνέχεια

30/10/2012 Posted by | Πολιτική, βεβαίως! | 5 Σχόλια