Για το σοσιαλισμό και στον 21ο αιώνα!

For the socialism in the 21st Century too!

Πρωτοβουλία κατά του Ευρώ

Μετά από 10 χρόνια εφαρμογής του «κοινού» νομίσματος, νομίζω πως είναι σαφές ότι το Ευρώ υπήρξε ο μηχανισμός εκείνος, το όχημα δηλαδή με το οποίο μεταφέρθηκε ο πλούτος των φτωχών χωρών προς τις πλούσιες. Κι επειδή οι πλούσιοι των φτωχών χωρών δεν χάνουν τον πλούτο τους και παραμένουν πλούσιοι, αυτοί που είναι οι πραγματικά χαμένοι είναι οι φτωχοί των φτωχών χωρών, όπως άλλωστε το βιώνουμε και σήμερα.

Αυτό συνέβη διότι το Ευρώ αποτελεί χρεωστικό μέσο και όχι καθαυτή ανταλλακτική αξία πληρωμής. Συνέχεια

02/11/2012 Posted by | Πολιτική, βεβαίως! | Σχολιάστε