Για το σοσιαλισμό και στον 21ο αιώνα!

For the socialism in the 21st Century too!

Εις μνήμην…

Ας πιάσουμε το Αντιμπεριαλιστικό Αντιμονοπωλιακό Δημοκρατικό Μέτωπο – ΑΑΔΜ, που μας άφησε χρόνους του οποίου τη συγκρότηση επεδίωξε το ΚΚΕ από το 1995 κ.ε. και η κατάλυσή του έδεσε τα χέρια όλων όσων συμπορευόμασταν με το ΚΚΕ αλλά δεν συμφωνούσαμε σε όλα μαζί του.

Το ΑΑΔΜ αν και έλυνε τα προβλήματα της χρουσσοφικής επέμβασης στο ΚΚΕ που είχε σαν αποτέλεσμα το ειρηνικό πέρασμα, έπασχε από κυβερνητισμό διότι ακριβώς δεν απέκλειε την ειρηνική μετάβαση διά της κοινοβουλευτικής μεθόδου και δεν αποκάλυπτε την ταξική φύση του κράτους. Ακριβώς σ’ αυτή την αδυναμία στήριξαν και την κριτική του παλιότεροι και νέοι τροτσκιστές. Συνέχεια

27/04/2015 Posted by | Πολιτική | Σχολιάστε