Για το σοσιαλισμό και στον 21ο αιώνα!

For the socialism in the 21st Century too!

Κατατέθηκε προσφυγή κατά του Κτηματολογίου

Κατατέθηκε σήμερα στο Πρωτοδικείο Αλεξ/πολης η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Οργανισμού Κτηματολογίου και της Ανώνυμης Εταιρείας «Κτηματολόγιο Α.Ε.«. Τη διαδικασία αυτή κινούμε 35 άτομα, που έχουμε «εγγραπτέα δικαιώματα», κατά βάση κατοικίες, στην περιοχή της Αλεξ/πολης, ζητώντας να υποχρεωθεί η «Κτηματολόγιο Α.Ε.» και ο «Ο.Κ.Χ.Ε» να παραλάβουν τις δηλώσεις μας χωρίς την καταβολή του ποσού των 35 (+20) Ευρώ. Δικάσιμος ορίστηκε η 30-7-08.

Από την αρχή καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι αιτούντες να είμαστε πολλοί όχι μόνο για να επιμεριστούν τα έξοδα αλλά και για να δημιουργηθεί αξιόλογη κοινωνική πίεση, ώστε να καταστεί αντιληπτό από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα το μέγεθος της ληστείας που διεξάγεται εις βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι κατά κανόνα ανήκουμε στα φτωχά και μεσαία κοινωνικά στρώματα και η συνήθης ιδιοκτησία μας είναι αυτό το ίδιο σπίτι που μένουμε.

Δυστυχώς η μέχρι σήμερα πρακτική έδειξε ότι μεγάλο τμήμα του λαού οδηγήθηκε άκριτα και ομαδόν στην υποβολή των δηλώσεων, Συνέχεια

26/06/2008 Posted by | Πολιτική, βεβαίως! | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Σχόλια