Για το σοσιαλισμό και στον 21ο αιώνα!

For the socialism in the 21st Century too!

Για τη σωτηρία του λαού (τη δική μας δηλαδή)

Όσοι από σας έχετε λεφτά σε τράπεζες ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΑ. Τα λεφτά σας ΔΕΝ υπάρχουν. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν δανείσει 2 φορές περίπου το άθροισμα του συνόλου των καταθέσεων και των ιδίων κεφαλαίων και 20 φορές πάνω από τα ίδια κεφάλαιά τους. Τούτο σημαίνει ότι εξαρτώνται άμεσα από τη ρευστότητα που τους χορηγεί η ΕΚΤ. Αν η ΕΚΤ δεν χορηγήσει ρευστότητα σε μια τράπεζα, όχι απαραίτητα σε φυσικό χρήμα,  η τράπεζα αυτή καταρρέει. Συνέχεια

08/04/2013 Posted by | Πολιτική, βεβαίως! | 4 Σχόλια